De juiste mensen betrekken.

En hoe wij te werk gaan

Identity

Lifecycle Management

L

Identity

Governance

L

Identity

Security

L

Onze projectaanpak

Van begin tot eind begeleiden.

Hoewel we geloven dat het betrekken van de juiste medewerkers in het besluitvormingsproces in elke fase belangrijk is, betekent dit niet dat dit automatisch leidt tot stroperige projecten of langdurige overlegsessies waarin geen besluiten worden genomen.

Integendeel. Door de juiste mensen te betrekken in elke fase in een project en open en duidelijk te communiceren ontstaat betrokkenheid, draagvlak en zien we dat dit in de daadwerkelijke uitvoering een stuk efficiënter verloopt. Achteraf zijn er minder discussies over de uiteindelijke oplossing, is duidelijk waarom een wijziging noodzakelijk was en wordt een verandering sneller gedragen door de organisatie.

Dat vormt de basis van onze projectaanpak waarin wij dit proces van begin tot eind begeleiden. Een projectaanpak die in sommige fases is gebaseerd op een meer traditionele aanpak en in andere fases een meer agile aanpak vereist.