Bij ons draait alles om mensen.

En digitale identiteiten

ID people

Onze oplossingen

L

ID people

Onze diensten

L

Wat we doen

Wij zorgen voor inzicht.

We zorgen dat digitale identiteiten op basis van een HR systeem automatisch worden verwerkt in toegangsrechten tot IT systemen. Dat heet Identity Lifecycle Management en zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe medewerkers op hun eerste dag meteen alle benodigde toegangsrechten hebben en meteen aan de slag kunnen. En dat ze dit niet meer kunnen zodra ze toch besluiten uit dienst te gaan.

We zorgen dat er inzicht is in de huidige toegangsrechten voor medewerkers en maken deze beheersbaar en controleerbaar. Daarnaast helpen we om te bepalen hoe een autorisatiemodel het beste voor uw organisatie ingericht en onderhouden kan worden. Dit noemen we Identity Governance.

We zorgen dat het gebruik van digitale identiteiten binnen uw organisatie op een veilige manier plaatsvindt en bieden mogelijkheden om continu te controleren of er onregelmatigheden plaatsvinden waarop direct actie ondernomen moet worden. Dit heet Identity Security.

Wel ideeën maar nog geen concreet plan hoe de komende jaren om te gaan met IT binnen uw organisatie? We kunnen helpen om te bepalen welke IT strategie het beste aansluit bij de missie, visie en strategie van uw organisatie. Niet alleen op het gebied van digitale identiteiten en het beveiligen van deze identiteiten maar ook over onder andere cloudsourcing, het applicatielandschap, de IT organisatie, de optimale werkplek voor medewerkers en het bepalen van de juiste transitieaanpak.

Identity Lifecycle Management

We zorgen dat digitale identiteiten op basis van een HR systeem automatisch worden verwerkt in toegangsrechten tot IT systemen.

Onze visie

IT moet het makkelijker maken, niet moeilijker.

Wij geloven dat techniek belangrijk is maar de mensen die er mee werken nog belangrijker zijn. Wij merken bijvoorbeeld dat zodra het invoeren van Identity Management ter sprake komt, er als eerste wordt gedacht aan het verhogen van het beveiligingsniveau, efficiencyverbetering en kostenbesparing. Het menselijke aspect komt pas later.

Een technisch gedreven aanpak is het gevolg, waarbij het risico bestaat dat medewerkers kopschuw worden voor nieuwe technologie en uiteindelijk niet meer willen veranderen omdat het hun leven niet aangenamer maakt. Als nieuwe technologie mensen helpt in hun werk en het werk plezieriger maakt dan is een vernieuwing in no-time geaccepteerd.

Het is algemeen bekend dat er een enorm spanningsveld heerst tussen beveiligingsmaatregelen die organisatorisch gewenst zijn en de vrijheid en flexibiliteit die medewerkers graag willen hebben bij het gebruik van ondersteunende IT middelen voor het uitvoeren van hun taken; IT moet het makkelijker maken, niet moeilijker.

Daarom vinden wij het belangrijk om in elke fase van het besluitvormingsproces steeds weer dezelfde vraag te herhalen:

Wat betekent het voor de medewerkers die er mee te maken krijgen?

Wordt het makkelijker, blijft het gelijk of wordt het lastiger om hun taken uit te voeren. Niet alleen op korte termijn maar ook op langere termijn. Dit leidt tot een aanpak waarin in elke fase van een project de juiste mensen betrokken worden, er draagvlak voor verandering ontstaat en oplossingen zo goed mogelijk aansluiten bij de functionele behoefte van medewerkers. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat een verhoging van het beveiligingsniveau, efficiencyvoordeel en kostenbesparingen misschien wel het oorspronkelijke doel waren.